Chả bò Đà Nẵng - Chả bò Huyền Trâm - Đặc sản làm quà Đà Nẵng Liên hệ đặt hàng Chả bò Huyền Trâm

Kinh doanh 1

  • 0779.559.552
  • 408 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng
  • chabohuyentram@gmail.com

Kinh doanh 2

  • 0905.623.929
  • 76 Bạch Đằng - Hải Châu - Đà Nẵng
  • chabohuyentram@gmail.com

Kinh doanh 3

  • 0934992422
  • 408 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng
  • chabohuyentram@gmail.com

Chả bò Huyền Trâm - Chả bò Đà Nẵng - Đặc sản làm quà Đà Nẵng Để lại thông tin, chúng tôi sẽ Liên hệ