0779.559.552 greatman49th@gmail.com 408 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
Chả bò Đà Đẵng - Chả bò Huyền Trâm - Đặc sản làm quà Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng

Đơn giá: 300K/Kg

Đặt hàng: 0779.559.552
Chả bò Đà Nẵng - Đặc sản làm quà Đà Nẵng - Đặc sản Đà Nẵng

Chả heo Đà Nẵng

Đơn giá: 220K/Kg

Đặt hàng: 0779.559.552
Chả bò Đà Nẵng - Chả bò Huyền Trâm - Đặc sản làm quà Đà Nẵng

Nem chua Đà Nẵng

Đơn giá: 220K/Kg

Đặt hàng: 0779.559.552
Chả bò Đà Đẵng - Chả bò Huyền Trâm - Đặc sản làm quà Đà Nẵng

Tré Đà Nẵng

Đơn giá: 280K/Kg

Đặt hàng: 0779.559.552

Mọi đặt hàng xin vui lòng liên hệ 0779.559.552 – 0905.623.929